Проблеми... Вони є для нас невід`ємним, тим, що супроводжує, іде поряд і нас без них, і їх без нас бути не може... Наше пост тоталітарне суспільство звикло перебувати в стані постійного напрягу, головняка...

Ще з армії згадується, що солдата треба максимально "задрочити", аби не думав, не питав, а тупо виконував і пахав... І дивно, і страшно, що на сьогодні нічого змінюватися не бажає...Вигідно і лагідно і тому хто д...че і кого .....
Кажуть так було завжди і так завжди має бути... І довести чи спростувати, перевірити то не можемо, бо не знаємо....Отже, проблема. невігластво (незнання)...Рішення, просвітництво, пізнання.... Український патріотичний клуб імені Марка Жмайла.

 

Проект Положення
про «Український патріотичний клуб ім.. Марка Жмайла»

1. Засновники клубу:

Кіровоградська обласна громадська організація „Асоціація молоді
Кіровоградщини “Златопілля”, Світловодська міська організація
Товариства «Просвіта» ім.. Т. Г. Шевченка, управління культури і туризму
Світловодського міськвиконкому.

2. Мета діяльності:

- популяризація історії, традицій та звичаїв українського народу;
- сприяння розвитку та впровадженню української мови;
- дослідження та поширення української народної творчості;
- сприяння розвитку національної культури в регіоні;
- підтримка творчих діячів краю;
- проведення краєзнавчих та етнографічних досліджень;
- популяризація Світловодщини в Україні та за кордоном;
- сприяння міжрегіональному та міжнаціональному співробітництву;
- сприяння розвитку військово – патріотичного виховання;
- сприяння формуванню регіональної та національної патріотичної еліти.


3. Форми роботи:

- проведення систематичних засідань згідно визначеного плану;
- організація тематичних масових заходів;
- організація і участь в роботі науково – практичних семінарів, конференцій та презентацій;
- проведення практичних тематичних занять, курсів та тренінгів;
- проведення та участь в тематичних виставках, конкурсах;
- організація та участь в проведенні концертів, фестивалів, творчих вечорів;
- організація та участь у проведенні краєзнавчих, археологічних та етнографічних експедицій;
- організація подорожей та екскурсій;
- організація і проведення спортивних змагань та табірно – польових зборів.


4. Організаційна структура:

Клуб є добровільним об’єднанням громадських організацій, державних закладів та установ, окремих індивідуальних членів для досягнення реалізації мети організації.
Членом клубу може бути будь – яка юридична чи фізична особа, що має бажання сприяти досягненню мети організації.
Членство в клубі визначається згідно поданої заяви про вступ та припиняється на підставі рішення загальних зборів або за відповідною заявою.
Для організації виконання практичних завдань створюється організаційна рада склад якої визначається на зборах організації, також можуть створюватися ситуативні організаційні ради.
З метою координації діяльності, загальними зборами, простою більшістю голосів, обирається голова клубу.

5. Статус організації:

Клуб не являється юридичною особою, не має власного балансу, не здійснює будь – якої фінансово – господарської діяльності.

6. Фінансування:

Здійснення поточної діяльності, організація і проведення тематичних заходів клубу здійснюється за рахунок фінансових та матеріально – технічних ресурсів членів організації.